تبلیغات
حسـابـداری(ACCOUNTING) - برخی ازالزامات قانونی مهم و مقررات پذیرش شرکتها در بازار Nasdaq
حسـابـداری(ACCOUNTING)
بنام یگانه حسابداربی همتای عالم
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 تیر 1389 توسط علیرضا حسینی | نظرات ()

در سالهای اخیر بازار Nasdaq در سطح ملی و بین المللی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. در واقع این بازار به مرکز بورسهای بین المللی تبدیل شده است. امروزه این بازار به جایگاه رقابتی در بورس ها به شکل کاملاً ساختار یافته با تعداد شرکتهای زیادی تبدیل شده همچنین رقابت بین رقبای جدید از طریق تکنولوژی screen-based رقابت را تشدید کرده است.پیش شرط لازم برای پذیرش در بازار Nasdaq آن است که ابتدا توسط کمیسیون اوراق بهادار (SEC) به تایید برسد بر اساس قانون مصوب بورس اوراق بهادار در سال 1936 شرکتها را ملزم هستند که به سهامی عام تبدیل شده و اطلاعات در مورد عملیات، شرایط مالی سهامداران و مدیریت را منعکس نماید. شرکتهایی که در بورس Nasdaq پذیرفته می شوند دقیقاً بایستی همان الزامات و مقررات در ارتباط با شرکتهایی که قوانین بخش 1- b 12 قانون را نیز مراعات می کنند داشته باشند.

علاوه بر این شرکت بایستی معیارهای کمی و کیفی تعیین شده توسط NASD را نیز دارا باشد.


 

الزامات

استاندارد 1

استاندارد 2

استاندارد 3

قوانین مرتبط به بازار

قبل از مالیات (درآمد ناشی از عملیات مداوم قبل از مالیات)

میزان تجمعی در طی سه سال مالی > 11 میلیون دلار و در دو سال مالی اخیر> 2/2 میلیون دلار و سه سال مالی اخیرحداکثر > 0 میلیون 

ندارد

در دسترس نیست

(1)(C) 4426

جریان نقدی

وجود ندارد

میزان تجمعی آن در سه سال مالی اخیر > 5/27 میلیون دلار و در هر سال مالی اخیر > 0 دلار

در دسترس نیست

(2) (C) 4426

سهم سرمایه بازار

Market capitalization

ندارد

متوسط > 55 میلیون دلار در طی 12 سال اخیر

تجمعی > 850 میلیون دلار در طی 12 ماه

(C)(2) 4426

(8)(3)(C) 4426

درآمد (فروش)

Revenue

 

ندارد

سال مالی اخیر>110 میلیون دلار

سال مالی اخیر>80 میلیون دلار

(d) 4426

قیمت Bid

5 دلار

5 دلار

5 دلار

(1)(C) 4310

بازارسازان

3

3

3

4351 و 4350

حاکمیت شرکتی

بله

بله

بله

4460 و 4351 و 4350

 

 

 

 

 الزامات نقدینگی :

شرکتها بایستی تمامی معیارها در یک طبقه خاص را دارا باشند.

جدول شماره 2 مربوط به شرکتهایی است که بتازگی پذیرفته شده اند.

شرکتهای تازه پذیرفته شده

الزامات

شرکتهایی که اقدام به انتشار عرضـــه اولیه می کنند.

شرکتهای فصلی

شرکتهای وابسته

قوانین مرتبط با بازار

سهامداران ذینفع

450 میلیون یا 2200

450 یا 2200

یا 550 و 1/1 میلیون

450 یا

2200 یا 550 و

1/1 میلیون دلار

(1)(b) 4426

تعداد سهام شناور

1.250.000

1.250.000

1.250.000

(2)(b) 4426

ارزش بازار سهام آنها که به شکل عام در اختیار مردم است

70 میلیون دلار

110 میلیون دلار یا 100 میلیون و 110 میلیون دلار

70 میلیون دلار

(3)(b) 4426


الزامات حاکمیت شرکتی :

بعد از استانداردهای پذیرش، ضرورت دوم در خصوص کیفیت اطلاعاتی است که به بازار داده می شود. در MMS/Nasdaq از طریق الزامات تعیین شده بوسیله SEC و سایر موارد مقرراتی توسط فدرال رزرو این اطمینان حاصل شده است. این اطلاعات شامل طیف گسترده ای از اطلاعات و گزارشات لازم است که به سهامداران شرکت داده می شود. فرم Q-10 SEC در خصوص گزارشات سه ماهه و فرم K-10 در خصوص گزارشات سالانه موارد زیر را تصریح می کند.

-       توضیح دقیق آینده شرکت

-       خلاصه اطلاعات مالی

-       تجزیه و تحلیل و توضیح مدیریت که توضیح دقیقی از نتایج مالی و ارزیابی روندهای آینده شرکت را ارائه می کند.

-       توصیف و تشریح وضعیت داراییهای تحت تملک شرکت

-       نام و عنوان مدیران و هیئت مدیره اجرائی

-       جزئیات پاداشهای مدیریتی

-       گزارشاتی بر مبنای پیشرفتهای قانونی

-       تحلیل قیمت بازار و سودهای پرداختی به سهامداران

-       گزارش فروشهای اخیر.

-      

صورتهای مالی تکمیلی

-       اطلاعات مالی اضافی نباید موجبات گمراهی سهامداران گردد.

شرکتهای عضو NMS/Nasdaq بایستی به سهامداران خود طی گزارشات سالانه تعیین شده بوسیله توسط SEC تحت قوانین KS-10 اطلاعات مورد نیاز سهامداران را فراهم سازد. سرمایه گذاران با مطالعه این اطلاعات تصویری بسیار خوب از عملکرد گذشته و حال و آینده شرکت پیدا می کنند. علاوه بر این شرکت بایستی بر اساس فرم K-8 نیز گزارش عملکرد خود را ارائه کند. تمامی این اطلاعات و اسناد توسط SEC و Nasdaq بایگانی و نگهداری می شود. Nasdaq از این اطلاعات اساساً برای تضمین و اطمینان از اینکه شرکت به شکل مداوم شرایط پذیرش را داشته باشد استفاده می کند. در صورت وجود اشتباهات عمدی و سهوی در ارائه اطلاعات SEC شرکت را در خصوص صورتهای مالی مورد بازخواست قرارداده و تا زمانیکه پاسخ مناسب دریافت نکند معاملات آن را متوقف می کند.

اطلاعات ضروری SEC

بر اساس قوانین SEC شرکت Nasdaq بایستی اطلاعات خاصی در خصوص اوراق بهاداری که در Nasdaq ارائه کند قانون بند 17-b10 SEC شرکتها را ملزم می کند تا 10 روز قبل از اجرا گزارشات زیر به Nasdaq بفرستند:

-       میزان سود تقسیمی یا توزیع جریان نقدی شامل سود تقسیمی یا توزیع هر نوع اوراق بهادار

-       تجزیه سهم

-       حقوق یا دیگر عرضه پذیره نویسی ها

هنگام انتشار حق تقدم یا Warrant بایستی 10 روز قبل از اجراء گزارش ارائه گردد.

بر اساس قوانین بند 17-a13 و 17-d15 شرکتها بایستی حداکثر 10 روز بعد از یا روز بعد از تاریخ تغییر نام شرکت و یا تغییر بیشتر از 5 درصد از سهام یا تعداد سهام منتشره در بازار Nasdaq آگاه نمایند. این الزامات، اطلاعاتی در خصوص شرکتهایی که برای سرمایه گذاران مهم هستند را فراهم می کند.

اطلاعات کیفی معاملات:

در یک بازار کیفی بایستی کلیه اطلاعات مهم در خصوص نظارت به عموم و اخباری که روی ارزش شرکت و اوراق بهادار اثر گذاشته یا روی تصمیمات سرمایه گذاران اثر می گذارد نیز منعکس گردد. این اطلاعات شامل موارد زیر است :

-       ادغام اکتسابها یا سرمایه گذاری مشترک

-       تجزیه سهم یا توزیع سود

-       سودها یا عایدات غیر معمول

-       تولید محصول جدید یا بهبود محصول جدید

-       تغییر کنترل یا تغییر مهم در مدیریت

-       تصمیم در بازار خرید اوراق بهادار

-       خرید یا فروش مهم دارائیها

-      

عرضه خصوصی یا عمومی مقادیر قابل توجهی اوراق بهادار

-       انتشار برنامه ریزی شده مقادیر قابل توجهی اوراق بهادار اضافی

-       تغییر اساسی برنامه های سرمایه گذاری

-       مشاجرات کارگری مهم

-       برنامه خرید یا تصاحب سهام شرکت

-       مناقصه یا خرید سهام سایر شرکتها

شرکتهای عضو NMS/Nasdaq بایستی تمامی اخبار در ارتباط با عرضه عمومی را به اطلاع سرمایه گذاران برسانند. بایستی از انجام کلیه معاملات  در زمان  ممنوعیت معامله خودداری گردد هدف این کار انتشار اطلاعات مورد نیاز به بازار سهام و داشتن زمان و وقت کافی برای سرمایه گذاران برای امکان دسترسی مساوی و عادلانه به اطلاعات  است. معامله بعد از انتشار اخبار به مدت 30 دقیقه ممنوع بوده و بعد از آن  معامله مجاز می شود ولی ممکن است این زمان برای انتشار اخبار کافی نباشد. در برخی اوقات وقت بیشتری برای انتشار اخبار اختصاص داده شده است.

برخی ملاحظات قانونی در بازار Nasdaq

قوانین گسترده ای برای پذیرش اولیه شرکتها و اوراق بهادار اولیه شرکتها در این بازار تدوین شده به منظور اینکه اعتماد عمومی نسبت به بازار سهام به وجود آمد و روشها و رویه های موجود در این بازار برای جلوگیری از تقلب و دستکاری در محافظت از منافع سرمایه گذاران و منافع عمومی وضع شده است. برای این منظور Nasdaq مقرراتی برای عرضه اولیه یا تعلیق شرکتها تحت شرایط خاصی وضع کرده است.

مقررات Hearng & Appeals

شرکتی که بدنبال پذیرش اصلی و اولیه باشد بایستی ضمن رعایت الزامات پذیرش اولیه، تقاضایش را طی درخواست کتبی به Nasdaq ارائه دهد. درخواست بایستی کتبی بوده و طی 7 روز کاری به شکل الکترونیکی به آدرس hearing@nasdaq.com از تاریخ اعلام درخواست اولیه داده شود. درخواستها می تواند ظرف 7 روز کاری از طریق نامه یا فاکس به آدرس Nasdaq ارسال گردد.

افشاء اطلاعات مهم

شرکتهایی که در بازار نزدک پذیرفته می شوند بایستی کلیه اطلاعات و اخبار راجع به شرکت را منعکس نمایند. اخبار مهم اطلاعاتی است که روی ارزش اوراق بهادار شرکت یا تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر می گذارد.

افشاء اطلاعات بایستی سریعاً صورت گیرد در برخی از مواقع جلوی معامله سهم گرفته می شود تا کاملاً آن اخبار و اطلاعات به بازار منعکس گردد.

Market Watch نظارت بر بازار

وظیفه نظار بازار نظارت بر فعالیتهای شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام و اخباری است که به شکل مداوم توسط شرکتهای پذیرفته شده Nasdaq در خصوص حجم و معامله بر مبنای قیمتهای واقعی و سیستمهای نظارتی ارائه می گردد.

نظار بازار محتوای اخبار را تایید یا تکذیب نمی کنند بلکه شرکتها بایستی با مشاورین خود در این خصوص مذاکره نمایند.

Trading halt

وقتی اخباری توسط شرکت ارائه می گردد ممکن است نیاز باشد که معاملات آن سهم متوقف شود تا تمامی سرمایه گذاران بتوانند دسترسی کاملی به اطلاعات داشته و اثر آن اطلاعات را بر سهام ارزیابی کنند.

انتشار اطلاعات طی ساعات زمانی خاصی صورت می گیرد.

امنیت اطلاعات information security

نظار بازار اساساً در خصوص مواردی که افشاء نشده به بحث و گفتگو می پردازند اخبار مرتبط با فعالیت های غیرمعمول بازار و شرکت توسط تحلیل گران نظار بازار بررسی شده و به اطلاع عموم رسانده می شود.

پذیرش اوراق بهادار جدید در بازار

شرکتهایی که در صددند تا طبقه ای جدید از اوراق بهادار که در فهرست Nasdaq نیستند را به بازار عرضه نمایند بایستی فرم مخصوص را از این بابت تکمیل نمایند.

راهنمای انتشار اخبار Guide to Notifications

شرکتها بایستی هنگام انجام اقداماتی که در جدول زیر آمده این موضوع را به اطلاع بازار برسانند جدول زیر این اقدامات را خلاصه می کند.


 


درباره وبلاگ
موضوعات
آخرین مطالب
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.